Rolfs Flyg & Buss - sekretesspolicy

Grundläggande principer

Rolfs Flyg & Buss AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Rolfs Flyg & Buss AB erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På denna webbplats får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Rolfs Flyg & Buss AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våran webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Användning av informationen

Rolfs Flyg & Buss AB hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Personnummer samlas in för att öka säkerheten och för att Rolfs Flyg & Buss AB skall ha möjlighet att kontrollera din kreditvärdighet. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en s k direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter som du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål.

Rolfs Flyg & Buss AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Rolfs Flyg & Buss AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Rolfs Flyg & Buss AB.

Rolfs Flyg & Buss AB utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.