Helena Reijnow

Ingen undrar så mycket som jag. Sedan barnsben har jag fått höra att jag frågar för mycket. Eftersom jag aldrig har varit nöjd med de svar jag serverats har jag varit tvungen att finna dem själv. Min nyfikenhet och vetgirighet har skickat mig långt ut i världen. Som resenär och som reseledare. Vad jag har lärt mig? Att människor är människor överallt.

Helena Reijnow